Binnen tandartspraktijk Brigantijn doen wij er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en we hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geinformeerd of behandeld, dan hopen wij dat u dit met ons wilt bespreken. Wij streven er altijd naar eventuele klachten in goed overleg en naar trevredenheid op te lossen.

Informatiepunt

Wenst u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide instanties geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door de beroepsorganisatie NMT.

Klachtenregeling

Indien wij gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenregeling, bij wie wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

Bemiddeling

Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

Formele klachtbehandeling

Indien u geen prijs stelt op bemiddeling of als de poging tot bemiddeling mislukt, kunt u de NMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie, zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

Behandelingen

Notfalltermine
Noodafspraak

Wat onze klanten zeggen:

Ben vandaag geweest – echt een super goed team, heel lief. Ik ben dan ook onder narcose gebracht. Ben nu zo blij met mijn nieuwe gebit. Wonden zijn nog vers maar super bedankt,Tandheelkundig Centrum Brigantijn! Tot van de week.

Dhr. Verdier Hague

Geweldige tandartspraktijk. Ik zal deze bij iedereen aanraden. In heel mijn leven nog nooit zo’n vriendelijke en rustige tandarts gehad.

Mevr. Bovet Hague

Professionele, moderne tandartspraktijk met vriendelijke tandarts en assistentes. Men neemt de tijd voor uitleg, advies en behandeling.

Dhr. Piet Mangold Hague

Thank you,
I have received a professional treatment with a friendly attitude and no pain. The doctor makes sure the patient feels comfortable, applies reasonable anesthetics and takes time to make sure that the treatment goes without pain and stress. Thank you!

Mevr. Victoria Petko Hague

Galerij, nieuws en evenementen

Contact opnemen

OPENINGSTIJDEN:

Ma t/m vri 8.30 t/m 17.00
zaterdag op afspraak

BEREIKBAARHEID:

Met de tram: lijn 19,
halte station Ypenburg
Met de bus: lijn 30,
halte station Ypenburg
Met Randstadrail:
halte station Ypenburg.

Noodafspraak
 
location

Dental Centre Brigantijn, Brigantijnlaan 97, 2496 ZR, The Hague

Noodafspraak