Belangrijk: Afzeggen afspraak gewijzigd van 24 uur naar 48 uur van te voren melden

2018/06/06, woensdag
nieuws

Belangrijk: Afzeggen afspraak gewijzigd van 24 uur naar 48 uur van te voren melden

Wanneer u een afspraak bij ons maakt, reserveren wij tijd voor u. Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij ons te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, zullen wij hoge kosten in rekening brengen. Dit is volgens de regels van het KNMT (www.knmt.nl).

2018/06/06, woensdag
Wanneer u een afspraak bij ons maakt, reserveren wij tijd voor u. Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij ons te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, zullen wij hoge kosten in rekening brengen. Dit is volgens de regels van het KNMT (www.knmt.nl). Kunt u de afspraak op maandag niet nakomen, dan dient u deze op de donderdag voorafgaand uiterlijk voor 10:00 uur te annuleren. U kunt uw afspraak alleen telefonisch of per email afzeggen, en niet per sms bericht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. De verhoging van de kosten van een niet of niet tijdig afgezegde afspraak gaan in per 1 Juni 2018.
terug naar nieuws & evenementen

Behandelingen